Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά με την ΔΕΗ συστήματα σε μοναδικές εκπτωτικές τιμές.

Το διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα

παραγωγής αναστρέφει την DC με ασταθή συχνότητα που παράγεται από ηλιακές κυψέλες στο καθορισμένο ημιτονοειδές κύμα εναλλασσόμενου ρεύματος, και μπορεί να συνδεθεί έγκαιρα με το δίκτυο ή με απευθείας τροφοδότηση του φορτίου AC.

Τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν υψηλές απαιτήσεις για τον μετατροπέα, όπως ο αυτόνομος μετατροπέας πρέπει να έχει τη μέγιστη δύναμη εντοπισμού, νησιδοποίησης τεχνολογίας ανίχνευσης, χαμηλής τάσης και μια ποικιλία από προστασίες. Συγκρίνοντας με τα αυτόνομα συστήματα, τα διασυνδεδεμένα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχουν μπαταρίες εξοικονομώντας κόστος και συνήθεις εργασίες συντήρησης και ο συνδυασμός με το έξυπνο δίκτυο θα βοηθήσει με τη μεγάλη ποσότητα ενέργειας σε ώρες αιχμής.

Εγκαθιστώντας Φωτοβολταϊκά στη στέγη σας εξασφαλίζετε εισόδημα για 25 χρόνια ενώ παράλληλα βοηθάτε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

  1. Τι είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering);

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας από σταθμό παραγωγής με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού. Αφορά σε σταθμό παραγωγής ο οποίος εγκαθίσταται στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης, που συνδέεται στο δίκτυο διανομής μέσω της ίδιας παροχής. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

 

Οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης σταθμών παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό καθορίστηκαν αρχικά με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014), η οποία εν συνεχεία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067 (ΦΕΚ Β’ 1547/5.5.2017), η οποία προσφάτως καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την ΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/5.3.2019).

 

  1. Με ποια όρια ισχύος εφαρμόζεται η ανάπτυξη σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα;

 

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά):

 

α) Η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kW ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 kW.

 

β) Ειδικά για αυτοπαραγωγούς MT καθώς και για σταθμούς αυτοπαραγωγής ανεξαρτήτως τάσης σύνδεσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.

 

γ) Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη ισχύς ενός σταθμού παραγωγής (πλην σταθμού μικρών ανεμογεννητριών) δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του 1 MW, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή του. Ειδικά για σταθμούς παραγωγής μικρών ανεμογεννητριών ή σταθμούς δύο τεχνολογιών εκ των οποίων η μία είναι οι μικρές ανεμογεννήτριες, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 60 kW.

 

Οι ανωτέρω σταθμοί ενεργειακού συμψηφισμού εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής. Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της α’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, τα νησιά που ανήκουν στα συστήματα Σύρου, Πάρου και Μυκόνου ανήκουν πλέον στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και επομένως ισχύουν και για αυτά τα ως άνω όρια για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής.

 

Ειδικά στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου (κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου1 ) καθώς και στο κορεσμένο δίκτυο της Εύβοιας (περιοχή νοτίως του Αλιβερίου συμπεριλαμβανομένων των νησιών Άνδρος και Τήνος), ισχύουν τα ως άνω όρια, μέχρι εξαντλήσεως των συνολικών περιθωρίων ισχύος 30 MW και 10 MW αντίστοιχα που δόθηκαν με τον ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018) για σταθμούς με ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και για σταθμούς των Ε.Κοιν..

90 results

  • Sort by
    ...
υπολογισμός 2022,2023, SMA IV STP 4.0 TL INT BLUE 4000W Inverter Φωτοβολταϊκών Τριφασικός, Έκπτωση υπολογισμός 2024,2025,

υπολογισμός 2022,2023, SMA IV STP 4.0 TL INT BLUE 4000W Inverter Φωτοβολταϊκών Τριφασικός,Έκπτωση υπολογισμός 2024,2025,

υπολογισμός 2022,2023, SMA IV STP 4.0 TL INT BLUE 4000W Inverter Φωτοβολταϊκών Τριφασικός, τιμές, προσφορές, τεχνικά στοιχεία, net metering φωτοβολταϊκά Χονδρική υπολογισμός 2024,2025,

Close My Cart
Close Wishlist
Recently Viewed Close
Close
Close
Categories